Login to your account

Username *
Password *

United Identity

United Identity kerää, hallinnoi ja hyödyntää identiteettien master dataa älykkäästi. Sen avulla yhdistät ihmiset, tiedon, laitteet, järjestelmät sekä liiketoimintaprosessit toisiinsa siten, että vain oikeilla henkilöillä ja asioilla on pääsy oikeisiin resursseihin ajasta, paikasta ja laitteista riippumatta.

 • Ikoni
 • Hyödyt

  • Henkilöiden, esineiden ja asioiden digitaalisten identiteettien keskitetty hallinta lisää organisaationlaajuista läpinäkyvyyttä ja yhtenäistää toimintamallit.
  • Keskitetty tietovarasto pitää identiteettitiedon eheänä ja ajantasaisena vahvistaen tietoturvaa ja helpottaen riskienhallintaa.
  • Muutokset identiteettitiedossa heijastuvat käyttöoikeuksiin ja tieto muutoksista kulkeutuu välittömästi kaikkiin tarvittaviin kohdejärjestelmiin.
  • Rutiinitöiden automatisointi vähentää IT-osaston ja help deskin kuormitusta ja kustannuksia sekä puutteellisten tai virheellisten käyttöoikeuksien syntymistä.
  • Reaaliaikainen tieto ja raportointi käyttäjistä, käyttövaltuuksista sekä valtuuksien myöntäjistä parantaa organisaation tietoturvaa.

Identiteetinhallinta

Hallinnoi henkilöiden ja laitteiden digitaalisia identiteettejä keskitetysti ja hyödynnä niihin liittyvää master dataa liiketoimintaprosessien tehostamisessa ja automatisoinnissa.

Lue lisää
 • Ikoni
 • Hyödyt

  • Käyttäjäkokemus paranee ja työn tuottavuus kasvaa, kun henkilöille saadaan oikeat käyttöoikeudet oikeaan aikaan oikeasta syystä.
  • Reaaliaikainen tieto ja raportointi käyttäjistä, käyttövaltuuksista sekä valtuuksien myöntäjistä lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa organisaation tietoturvaa.
  • Tieto käyttöoikeuksien muutoksista kulkeutuu välittömästi tarvittaviin kohdejärjestelmiin ja työsuhteen tai yhteistyön päättyessä voimassa olevat käyttöoikeudet poistetaan automaattisesti.
  • Rutiinitöiden automatisointi vähentää IT-osaston ja help deskin kuormitusta sekä puutteellisten tai virheellisten käyttöoikeuksien syntymistä.

Käyttövaltuushallinta

Varmista, että työntekijöilläsi, kumppaneillasi ja asiakkaillasi on käytössään tarvittavat työkalut, oikeista syistä ja oikeaan aikaan.

Lue lisää
 • Ikoni
 • Hyödyt

  • Organisaation osastojen ja yksiköiden väliset työsopimuskäytännöt yhtenäistyvät ja sähköiseen työsopimusten hallintaan on mahdollista yhdistää nopea ja selkeä käyttövaltuushallinta.
  • Työsopimuksen ja palvelussuhteiden muutostilanteet saadaan automaattisesti heijastettua käyttövaltuushallintaan.
  • Työsuhdetiedon hyödyntäminen varmistaa, että henkilölle myönnetään vain tehtävänkuvan mukaiset oikeudet.
  • Prosessin automatisoinnin ansiosta myös väliaikaisille työntekijöille saadaan käyttövaltuudet voimaan heti.
  • Reaaliaikainen tieto ja raportointi käyttövaltuuksista, käyttäjistä sekä valtuuksien myöntäjistä parantaa organisaation tietoturvaa.

   

Työsuhteiden hallinta

Automatisoi käyttövaltuushallintaprosessi työsuhdetietojen avulla niin, että käyttöoikeudet ovat voimassa heti uuden työsopimuksen luomisen jälkeen.

Lue lisää
 • Ikoni
 • Hyödyt

  • Henkilöt saavat tarvitsemansa työkalut ja pääsyn oikeisiin resursseihin ja toimipisteisiin nopeasti, joustavasti ja kontrolloidusti.
  • Sopimussuhteet ohjaavat käyttövaltuushallintaprosessia.
  • Yhteistyön päättyessä henkilön käyttöoikeudet poistetaan automaattisesti.
  • Identiteettitiedon elinkaaren hallinta saadaan virtaviivaistettua sekä varmistettua, että käytössä on aina oikea ja ajantasainen tieto.
  • Rutiinitöiden automatisointi vähentää IT-osaston ja help deskin kuormitusta sekä puutteellisten tai virheellisten käyttövaltuuksien syntymistä.

   

   

   

Sidosryhmien hallinta

Hallinnoi ulkoisten työntekijöiden, kumppaneiden sekä asiakkaiden henkilö- ja sopimustietoja keskitetysti ja varmista heille vaivaton pääsy organisaatiosi resursseihin ja palveluihin nopeasti, joustavasti ja kontrolloidusti.

Lue lisää
 • Ikoni
 • Hyödyt

  • Liittämällä avainten ja kulkulupien hallinta osaksi keskitetty identiteetin- ja käyttövaltuushallintaa parantaa tietoturvaa merkittävästi.
  • Kulkuoikeuksien hallintaprosessi selkeytyy ja nopeutuu tiedon keskittämisen  automaation avulla.
  • Keskitetyn poistoprosessin ansiosta turhia kulkuoikeuksia ei jää voimaan henkilön lähdettyä organisaatiosta.
  • Keskitetyn rekisterin ansiosta raportointi ja auditoitavuus helpottuu ja organisaatioturvallisuus vahvistuu.

   

Avainten ja kulkulupien hallinta

Hallinnoi keskitetysti työntekijöiden, kumppaneiden ja vierailijoiden pääsyä organisaatiosi tiloihin ja muihin kohteisiin.

Lue lisää
 • Ikoni
 • Hyödyt

  • Keskitetty ja ajantasainen kirjanpito nykyisistä, tulevista ja päättyneistä käyttövaltuuksista vahvistaa tietoturvaa ja parantaa riskienhallintaa.
  • Yhtenäinen käyttövaltuuksien haku-, hyväksyntä- ja toteutusprosessi helpottaa säännösten noudattamista.
  • Keskitettyyn tietovarastoon tallentuvat lokitiedot takaavat toiminnan täydellisen jäljitettävyyden.
  • Laajojen raportointi ja auditointitoiminnallisuuksien ansiosta sisäinen tarkastus ja auditointi helpottuu ja nopeutuu.

   

Auditointi ja raportointi

Varmista säännösten ja tilintarkastusvaatimusten mukainen toiminta reaaliaikaisesti ja onnistu auditoinneissa.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää tai nähdä demon? Jätä meille soittopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä.
Katsotaan yhdessä miten organisaatiosi hyötyisi eniten United Identity -palvelukokonaisuudesta.