Login to your account

Username *
Password *
United Identity

Auditointi ja raportointi

Varmista säännösten ja tilintarkastusvaatimusten mukainen toiminta reaaliaikaisesti ja onnistu auditoinneissa.

 • Ikoni
 • Hyödyt

  • Keskitetty ja ajantasainen kirjanpito nykyisistä, tulevista ja päättyneistä käyttövaltuuksista vahvistaa tietoturvaa ja parantaa riskienhallintaa.
  • Yhtenäinen käyttövaltuuksien haku-, hyväksyntä- ja toteutusprosessi helpottaa säännösten noudattamista.
  • Keskitettyyn tietovarastoon tallentuvat lokitiedot takaavat toiminnan täydellisen jäljitettävyyden.
  • Laajojen raportointi ja auditointitoiminnallisuuksien ansiosta sisäinen tarkastus ja auditointi helpottuu ja nopeutuu.

   

Tietoturvavaatimusten mukaista seurantaa

United Identityn avulla täytät säännösten ja lakien asettamat tietoturvavaatimukset, sillä se on jo alun perin kehitetty täyttämään Sarbanes-Oxley Actin (SOX) vaatimukset. Se on myös yhdenmukainen mm. HIPAA-, Basel II-, VAHTI- ja PCI DSS-määräysten kanssa. Ratkaisu tukee hyvää hallintotapaa ja tarjoaa selkeitä työkaluja identiteettitiedon ja käyttövaltuuksien seurantaan.

Ratkaisun laajojen raportointi ja auditointitoiminnallisuuksien avulla varmistat säännösten ja tilintarkastusvaatimusten mukaisen toiminnan reaaliaikaisesti.

Organisaatiosi saa vakioidun toimintamallin, joka helpottaa hallintaa ja parantaa tietoturvaa. Käyttövaltuuksien myöntämisestä, poistamisesta ja muutoksista jää loki- ja raportointitiedot, joista voidaan selvittää mm. toimenpiteiden tekijät ja hyväksyjät. Lisäksi identiteetin elinkaaren hallintaan liittyviä tietoja voidaan jakaa hallitusti sitä hyödyntäville järjestelmille, kuten ulkoisille raportointi- ja analytiikkajärjestelmille.

Oikeat valtuudet oikeille henkilöille

Ratkaisun avulla pystyt myös estämään kiellettyjen käyttövaltuus- ja rooliyhdistelmien syntymisen ja vaaralliset yhdistelmät raportoidaan. Näin esimerkiksi tilanne, jossa ostolaskun tekijä toimisi myös ostolaskujen hyväksyjänä, voidaan täysin estää. Ennen kaikkea United Identity takaa, että jokaisella työntekijällä on ainoastaan omassa työssään tarvitsemansa valtuudet.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää tai nähdä demon? Jätä meille soittopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä.
Katsotaan yhdessä miten organisaatiosi hyötyisi eniten United Identity -palvelukokonaisuudesta.