Login to your account

Username *
Password *
United Identity

Identiteetinhallinta

Hallinnoi henkilöiden ja laitteiden digitaalisia identiteettejä keskitetysti ja hyödynnä niihin liittyvää master dataa liiketoimintaprosessien tehostamisessa ja automatisoinnissa.

 • Ikoni
 • Hyödyt

  • Henkilöiden, esineiden ja asioiden digitaalisten identiteettien keskitetty hallinta lisää organisaationlaajuista läpinäkyvyyttä ja yhtenäistää toimintamallit.
  • Keskitetty tietovarasto pitää identiteettitiedon eheänä ja ajantasaisena vahvistaen tietoturvaa ja helpottaen riskienhallintaa.
  • Muutokset identiteettitiedossa heijastuvat käyttöoikeuksiin ja tieto muutoksista kulkeutuu välittömästi kaikkiin tarvittaviin kohdejärjestelmiin.
  • Rutiinitöiden automatisointi vähentää IT-osaston ja help deskin kuormitusta ja kustannuksia sekä puutteellisten tai virheellisten käyttöoikeuksien syntymistä.
  • Reaaliaikainen tieto ja raportointi käyttäjistä, käyttövaltuuksista sekä valtuuksien myöntäjistä parantaa organisaation tietoturvaa.

Laadukasta ja luotettavaa identiteetinhallintaa

United Identityn avulla hallinnoit keskitetysti ja vaivattomasti kaikkia organisaatioosi liittyviä digitaalisia identiteettejä, oli kyse sitten työntekijöistä, kumppaneista, asiakkaista, laitteista tai järjestelmistä.

Yksiselitteinen identiteetti

Järjestelmän avulla keskität identiteettitiedon yhteen tietovarastoon, johon kerätty master data pysyy eheänä, ajantasaisena ja liiketoimintavaatimusten mukaisena, vaikka tieto kerättäisiinkin useammasta eri lähteestä. Organisaatiosi saa yhdenmukaisen toimintamallin sisäisten ja ulkoisten identiteettien hallintaan ja selkeät käytännöt identiteetin elinkaaren hallinnalle.

Apu HR-prosesseihin

Voit käyttää ratkaisua organisaation identiteettitiedon tietovarastona, jonka avulla henkilöstöhallinto voi hallinnoida organisaation henkilö- ja työsuhdetietoja sekä yhdenmukaistaa osastojen ja yksiköiden väliset työsopimuskäytännöt. Myös osasto- ja yksikkökohtaista työsopimuskäsittelyä tuetaan, jolloin tavallisesta poikkeavat työsopimukset ja niiden käsittely on mahdollista erottaa toisistaan. Lisäksi työsopimuskäsittelyyn liittyvät roolit voidaan määrittää joustavasti ja jalkauttaa jopa automaattisesti.

Ota sidosryhmät hallintaan

Ratkaisun avulla yhdenmukaistat ja selkeytät myös organisaation ulkoisten identiteettien organisaatio-, henkilö- ja sopimustietojen käsittelyä. Voit valtuuttaa kumppaniorganisaation edustajan hallinnoimaan oman organisaationsa tietoja, jolloin tiedot pysyvät ajan tasalla ja hallinta tehostuu. Helppokäyttöisyyden ansiosta käyttöoikeuksia on helppo hakea ja mikä tärkeintä, ne pystytään myös poistamaan kontrolloidusti.

Tehosta prosesseja laadukkaan master datan avulla

Kun identiteettitieto keskitetään eri lähteistä, tieto suodatetaan ja määrämuotoistetaan, jolloin siitä tulee myös laadukkaampaa ja luotettavampaa. Organisaation rutiinityöt vähenevät, kun prosessit voidaan automatisoida hyödyntämällä yhtenäistä ja eheää tietovarastoa, josta muutokset heijastuvat muihin järjestelmiin. Hyödyt nousevat voimakkaasti esiin myös muutostilanteissa, kuten fuusioiden ja yritysostojen yhteydessä, jolloin vaativat ja työllistävät toiminnot voidaan yksinkertaistaa ja tuoda heti organisaation yhdenmukaisen henkilöstö- ja tietohallintopolitiikan piiriin.

 

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla lisää tai nähdä demon? Jätä meille soittopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä.
Katsotaan yhdessä miten organisaatiosi hyötyisi eniten United Identity -palvelukokonaisuudesta.